Årsplan for Kristendomskunds i 7. Alfa

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen følger fællesmål.

Årets emner

Det gamle Testamentes fortællinger Jødedom Det nye Testamentes grundfortællinger Kirkeårets højtider Årets mærkedage, kulturelle traditioner Andre religioners højtider, hvis der er elever i klassen, der tilhører andre trossamfund end Folkekirken

Arbejdsmetoder og -former

Faget er vidensformidlende og ikke forkyndende. Oplæsning af fortællinger suppleret af samtaler med eleverne, idet en fortælling ofte ikke kun er, hvad den giver sig ud for på overfladen. Aktiv deltagelse fra eleverne - man tager notater fra tavlen, genfortæller og bidrager til fortolkning. Quizzer fra Religion.dk

Bøger, materialer m.m.

Vi benytter som udgangspunkt Johannes Møllehaves børnebibel. Jeg er jøde - lille bog om en jødisk familie Avisartikler Tegnefilm Dokumentarfilm Religion.dk

Andet

Når vi må synge igen, synges de kendteste danske salmer. Ret til ændringer forbeholdes TWM