Årsplan for Kristendomskunds i 6. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen følger fællesmål.

Årets emner

Det gamle Testamentes fortællinger Nordisk mytologi Kirkeårets højtider Årets mærkedage, kulturelle traditioner Højtider fra andre religioner, hvis der er elever i klassen, der tilhører andre trossamfund end Folkekirken

Arbejdsmetoder og -former

Faget er vidensformidlende og ikke forkyndende. Oplæsning af fortællinger suppleret af samtaler med eleverne, idet en fortælling ofte ikke kun er, hvad den giver sig ud for på overfladen. Aktiv deltagelse fra eleverne - man tager notater fra tavlen, genfortæller og bidrager til fortolkning. Quizzer fra Religion.dk

Bøger, materialer m.m.

Vi tager udgangspunkt i Johannes Møllehaves børnebibel Avisartikler om kulturelle traditioner Tegnefilm Religion.dk

Andet

Når vi må synge igen, synges de kendteste danske salmer. Ret til ændringer forbeholdes TWM