Årsplan for Kristendomskunds i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen følger fællesmål.

Årets emner

Reformationen i udlandet og i Danmark Elev-præsentationer af selvvalgte emner inden for området (følger). Jødedommen - opfølgning på bibelhistorie samt jødedommens indhold. Kristendommen - grundforløb i forhold til basalt indhold samt i sine forskellige afskygninger. Kirkeårets højtider gennemgås, når de nærmer sig.

Arbejdsmetoder og -former

Faget er vidensformidlende og ikke forkyndende. Klasseundervisning med aktiv deltagelse fra eleverne. Elevforedrag - enten individuelt eller i grupper af to. Her vil være feed back med deltagelse af alle fra klassen.

Bøger, materialer m.m.

Religion.dk - der indeholder kortfattede resuméer + quizzer om alle mulige relevante emner. Møllehaves børnebibel Biblen Avisartikler Film

Fællesfaglige forløb

Reformationen er et fællesfagligt forløb med historie

Andet

Når vi må synge igen (Corona), vil der blive sunget og gennemgået de kendteste danske salmer. Ret til ændringer forbeholdes TWM.