Årsplan for Kristendomskunds i 9. klasse2021

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen følger fællesmål.

Årets emner

Hinduisme Buddhisme Repetition af Bjergprædikenen, Matt. kap. 5 - 7 Gennemgang af de vigtigste af Jesu lignelser Jehovas Vidner Scientology Repetition af Jødedom Repetition af Reformationen Kirkeårets højtider vil blive gennemgået, når de nærmer sig

Arbejdsmetoder og -former

Faget er vidensformidlende og ikke forkyndende. Klasseundervisning med aktiv deltagelse af eleverne. Små prøver hen ad vejen for at se, om stoffet er forstået, eller det kræver en repetition.

Bøger, materialer m.m.

Grundbog: Under samme himmel 9 Biblen Hjemmesider fra forskellige trossamfund Kortfilm Dokumentarfilm Spillefilm Avisartikler Museumsbesøg Foredrag

Ekskursioner (kan ændres løbende)

Jüdisches Museum, Berlin

Andet

Når vi må synge igen (Corona), vil der blive sunget og gennemgået de kendteste danske salmer. Ret til ændringer forbeholdes TWM.