Årsplan for Kristendomskunds i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen følger fællesmål.

Årets emner

Hinduisme Buddhisme Islam Jehovas Vidner Scientology Selvvalgte emner fra eleverne Kirkeårets højtider vil blive gennemgået, når de nærmer sig

Arbejdsmetoder og -former

Faget er vidensformidlende og ikke forkyndende. Eleverne præsenterer emner, der enten supplerer et gennemgået emne eller belyser et emne, der ellers ikke er en del af pensum - dette på frivillig basis. Klasseundervisning på baggrund af fælles materialer, hvor vi ser/læser og efterfølgende/sideløbende diskuterer indholdet. Sommetider små prøver, hvoraf det fremgår, om stoffet er forstået eller, om der er brug for en repetition.

Bøger, materialer m.m.

Hinduisme - på baggrund af elevernes opgaver sidste skoleår Buddhisme - bog af Jens Jørgen Nygaard Islam - bog af Aminah Tønnsen i serien Tro og Livsforståelse Hjemmesider fra diverse trossamfund Spillefilm Dokumentarfilm Kortfilm Avisartikler Evt. foredrag

Andet

Når vi må synge igen (Corona), vil der blive sunget - og gennemgået - de kendteste danske salmer. Ret til ændringer forbeholdes TWM.