Årsplan for Filosofi i 7. Omega

Overordnede mål for undervisningen

At udvikle elevernes forståelse og interesse for nogle af livets store og små spørgsmål, samt at give eleverne et indblik i, at der ikke altid kan finde korrekte svar, men at man ofte bør anskue problemstillinger fra flere sider.

Årets emner

Utopia/Dystopia Styreformer Grundloven, menneskerettighederne, FN's børnerettigheder Mere senere... Ret til ændringer forbeholdes

Arbejdsmetoder og -former

Eleverne skal i grupper give deres bud på et Utopia og et Dystopia og fremlægge det for hinanden. Herefter skal vi læse om forskellige styreformer og finde fordele og ulemper ved de forskellige. Senere på året skal vi så læse Grundloven og tale om, hvorfor den regnes som vigtig, gennemgå frihedsrettighederne og deres betydning samt tale om de "forældede" dele og hvorfor de ikke er blevet opdateret. I forlængelse af dette skal vi også se på menneskerettighederne og børnerettighederne og debattere, hvorfor de overhovedet er til, og om de altid er til det gode.