Årsplan for Tysk i 7. Alfa

Overordnede mål for undervisningen

Tyskundervisningen sigter til at styrke elevernes kendskab til tysk sprog og kultur. I centrum for undervisningen står arbejdet med ordforråd og grammatik, og altid med et blik på Tyskland i forhold til Danmark. Der lægges vægt på lighederne mellem det danske og tyske sprog. Eleverne introduceres til læringsstrategien ‘trylletysk’, hvor de vil opdage, at tysk ikke er så fremmed endda, selvom det er et fremmedsprog.

Årets emner

Vi vil gennemgå emner, der styrker elevernes basisordforråd samt kendskab til tysk kultur. Eksempelvis: Mein Alltag Das Schulsystem Märchen Sport und Freizeit Feste und Feiertage

Arbejdsmetoder og -former

Eleverne vil arbejde både individuelt, med sidemakker og i grupper. De vil blive introduceret for flere forskellige Cooperative Learning-strukturer som quiz og byt, dobbeltcirkler, par på tid og find én, der. Strukturerne sikrer at mange elever kan være mundtligt og/eller skriftligt aktive samtidig, og de styrker elevernes sociale samspil og evne til at arbejde sammen.

Bøger, materialer m.m.

Der arbejdes med tekster, lytteøvelser, film, podcast og sange fra bøgerne Der Sprung og Du bist dran, samt fra tyskportalerne fra Clio og Alinea. Derudover vil der i undervisningen gøres brug aktiviteter som flashcards, memory-spil og sang for at styrke elevernes aktive brug af tysk, ligesom de vil skulle arbejde med skrivning og præsentationer i hæfte, på plancher, i foldebøger og på computer. Der arbejdes med grammatikken i blandt andet Gut gemacht 1 og 2, samtidig med grammatikken indarbejdes i emnerne i form af ’chunks’, hvor eleverne lærer sproget gennem faste ordsammensætninger. Eleverne skal desuden træne brugen af Gyldendals online ordbog, og det er derfor vigtigt, at eleverne medbringer computer til brug i undervisningen.