Årsplan for Filosofi i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

At udvikle elevernes forståelse og interesse for nogle af livets store og små spørgsmål, samt at give eleverne et indblik i, at der ikke altid kan finde korrekte svar, men at man ofte bør anskue problemstillinger fra flere sider.

Årets emner

Færdiggøre "etiske dilemmaer"; vi mangler "Stamceller", "Kimærer" og "Cyborgs" Fremlæg om en filosof Mere kan komme på senere... Ret til ændringer forbeholdes

Arbejdsmetoder og -former

I "etiske dilemmaer" har vi 4 eksperter; elever, der har fået udleveret ekstra materiale, der sætter dem i stand til at debattere emnet på et højt niveau. Eksperterne skal først præsentere emnet, hvorpå de skal debattere fordele og ulemper - 2 er for og 2 er imod. De øvrige elever har læst et grundmateriale og forberedt et spørgsmål, som de efterfølgende kan stille ekspertpanelet. I "Fremlæg om en filosof" skal hver elev stå for en fremlæggelse af en af tidens største filosoffer. De bliver præsenteret for en oversigt, men kan også finde på en selv. De skal fremlægge * nogle basale facts; hvornår vedkommende levede, hvor, hvilken uddannelse/hvilket arbejde vedkommende havde. * hvad den pågældende filosof var/er berømt for. * give et bud på den essentielle del af teorien. * prøve at finde filosoffens tilgang til "viden", "Videnskab" og/eller "erkendelse".

Bøger, materialer m.m.

Etiske dilemmaer fra Etisk råd