Årsplan for Matematik i Mat. turbo 54,3

Overordnede mål for undervisningen

Se fagbeskrivelse; https://atheneskolen.dk/media/Fagbeskrivelse_matematik.pdf

Årets emner

Finskrift: Tallenes naturlige skrivemåde, Alternative skrivemåder, Find din stil Decimaltal, brøker, procent Geometri: (Starter med Spiraler), Geometriske figurer, Areal, Rumfang, afleveringsopgave Multiplikation m. store tal: (kvadrattal, magiske kvadrater) Division: Lodret division Koordinatsystem: Flytte, Spejle, Dreje, Parallel, Vinkelret, Vektorer Algebra Særskilte emner: Spiraler --> Konstante spiraler, Logaritmiske spiraler, Uendelighed, Fibonaccital, Det gyldne snit Vektorrace Ret til ændringer forbeholdes

Arbejdsmetoder og -former

Der arbejdes meget med undersøgende matematik: Eleverne skal i så høj grad som muligt selv finde frem til resultater, udlede formler, finde mønstre og se sammenhænge/spotte undtagelser. Vi har som udgangspunkt en legende tilgang til matematikken, bl.a. gennem opgaver (grublere) og øvelser, der ofte er af så abstrakt karakter, at man ikke kan gennemskue svaret ved første øjekast. Eleverne vil skulle arbejde selvstændigt, i mindre og i større grupper gennem et skoleår. Der vil være både mundtlige og skriftlige øvelser.

Bøger, materialer m.m.

Film: Anders And i Matemagiland