Årsplan for Matematik i Mat. turbo 76

Overordnede mål for undervisningen

Se fagbeskrivelse; https://atheneskolen.dk/media/Fagbeskrivelse_matematik.pdf

Årets emner

Koordinatsystem: Opsamling, flytning/spejling/drejning, vektorer Division: Lodret division Potensregning: Potensregneregler Kvadrat-/kubikrod: Forståelse, beregning Rentesregning Ligninger: Konstanter, ligningsløsning, uligheder, ligninger med flere ubekendte Algebra: Reducering, variable Geometri: Rumfang, Massefylde Statistik: Excel, statistiske descriptorer Sandsynlighedsregning (Herunder brøker) Overslagsregning/afrunding Særskilte emner: Spilteori Komprimering Ret til ændringer forbeholdes

Arbejdsmetoder og -former

Der arbejdes meget med undersøgende matematik: Eleverne skal i så høj grad som muligt selv finde frem til resultater, udlede formler, finde mønstre og se sammenhænge/spotte undtagelser. Vi har som udgangspunkt en legende tilgang til matematikken, bl.a. gennem opgaver (grublere) og øvelser, der ofte er af så abstrakt karakter, at man ikke kan gennemskue svaret ved første øjekast. Eleverne vil skulle arbejde selvstændigt, i mindre og i større grupper gennem et skoleår. Der vil være både mundtlige og skriftlige øvelser.

Bøger, materialer m.m.

Jeg laver som udgangspunkt alt materiale selv. Dog har jeg brugt et kapitel fra "Matematiske horisonter" til særemnet i "Komprimering".