Årsplan for Biologi i 9. klasse2021

Overordnede mål for undervisningen

At opfylde fælles mål for faget i biologi i Folkeskolen. Ellers se under geografi.

Årets emner

Kroppen vil blive et særtema for biologi i år - ellers se under geografi.

Arbejdsmetoder og -former

Se under geografi.