Årsplan for Geografi i 9. klasse

At opfylde Fælles Mål og lede klassen frem mod tværfaglig naturfagseksamen i juni 2021

Global opvarmning Vulkanisme Atmosfæren

Der vil i løbet af skoleåret være tre tværfaglige forløb forud for eksamen. Et i september-oktober, to i januar-marts plus selve eksamensforløbet fra marts-til juni. Eleverne udfører research og selvstændige forsøg som skal formidles til andre elever og deres lærere. I uge 39 bliver der et særforløb med fokus på global opvarmning og selvstændigt arbejde med tværfagligt oplæg.

Xplore Geografi 9

Klassens piger skal til Girls Day in Science den 1. oktober 2020. Samme dag skal drengene på ekskursion i Dyrehaven. Der er planlagt en fælles udflugt med idræt til foråret 2021.Se ovenfor.