Årsplan for Geografi i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Se "Biologi"

Årets emner

Se "Biologi"

Arbejdsmetoder og -former

Se "Biologi"