Årsplan for Biologi i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Målet er at opfylde fælles mål for undervisningen i biologi og geografi. Derfor er fagene også slået sammen til et i alle praktiske henseender. Som med fysik/kemi giver det ikke meget mening at adskille biologi/geografi på dette trin.

Årets emner

Der arbejdes ud fra Xploreportalens emner, men ikke nødvendigvis i rækkefølge. Desuden er der i løbet af året tre fællesfaglige forløb med fysik/kemi frem mod eksamen i 9. klasse.

Arbejdsmetoder og -former

Der vil være tale om dialogbaseret klasseundervisning, selsvtændige øvelser og opgaver samt mindst tre tværfaglige oplæg i løbet af skoleåret.

Bøger, materialer m.m.

Xploreportalen danner udgangspunkt - ellers anvendes videnskab.dk i udstrakt grad.

Ekskursioner (kan ændres løbende)

Der er planlagt en fællesekskursion med idræt til foråret 2021.

Fællesfaglige forløb

Alle forløb her er i fællesskab med geografi.