Årsplan for Biologi i 8. klasse

Målet er at opfylde fælles mål for undervisningen i biologi og geografi. Derfor er fagene også slået sammen til et i alle praktiske henseender. Som med fysik/kemi giver det ikke meget mening at adskille biologi/geografi på dette trin.

Der arbejdes ud fra Xploreportalens emner, men ikke nødvendigvis i rækkefølge. Desuden er der i løbet af året tre fællesfaglige forløb med fysik/kemi frem mod eksamen i 9. klasse.

Der vil være tale om dialogbaseret klasseundervisning, selsvtændige øvelser og opgaver samt mindst tre tværfaglige oplæg i løbet af skoleåret.

Xploreportalen danner udgangspunkt - ellers anvendes videnskab.dk i udstrakt grad.

Der er planlagt en fællesekskursion med idræt til foråret 2021.Alle forløb her er i fællesskab med geografi.