Årsplan for Idræt i 6. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Målet i 5.klasse er at bygge videre på den opnåede viden omkring samarbejde i bevægelse fra 4. klasse, og iøvrigt at opfylde fælles mål for idræt på klassetrinnet.

Årets emner

Der arbejdes med aktive spil, forskellige sportsgrene ogtræningsøvelser.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningen veksler mellem lærerstyrede aktiviteter, igangsatte spil og elevstyrede aktiviteter under supervision.

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

Der planlægges et softballkursus i løbet af foråret 2021.