Årsplan for Idræt i 4. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen i idræt i 3.klasse på Atheneskolen har som mål at lade eleverne opdage deres kroppe på nye og spændende måder gennem leg og spil.

Årets emner

Vi arbejder med kropskontrol, samarbejdslege og kendte sportsgrene tilpasset de lokale forhold (f.eks. fodbold, håndbold, hockey, rundbold/baseball mm.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningen vil veksle mellem opvarmning, øvelser/leg og afspænding og lege/boldspil - samarbejdsøvelser. I løbet af skoleåret påtænkes et yogakursus.