Årsplan for Kunst i 6. Alfa

Følger Fælles Mål

Tegneteknik med blyant under temaet "natur" Henry Heerup (billedanalyse med fokus på symboler, parafrase samt akrylmaling) H.C. Andersen Tukaner og vaskebjørne (tegneteknik og akrylmaling - afsluttes fra sidste år) Ståltrådsskulpturer Linoleumssnit og tryk Koloristiske slotte (frit valg i udtryk) Reklamer Fotos Tegneøvelser i forløbet: Portrætter og selvportrætter Julegaver Påske Opart Collage I-pad maleri Selvportrætter Selvvalgt projekt

I kunst er undervisnings-formen primært projektbaseret undervisning, hvor en given opgave skal løses individuelt eller i grupper. Eleverne skal planlægge deres arbejde, finde på, samarbejde og øve sig. Der vil til hvert emne knyttes en instruktion fra mig i teknik, muligheder og begrænsninger. Der vil være små fremlæggelser, hvor elever viser og forklarer klassen deres tanker, ideer og viser deres produkt.

Ståltråd, pap, karton, blyanter, viskelædere, papir, kardus, pap, ler, linoleum, lim, perler, tape, lærreder, pensler, i-pads, oliekridt, kridt, vandfarver, akrylmaling, blade, aviser, farveblyanter.

Glyptoteket Gerne også Louisiana ( afhængigt af Covid19)Reklamer H.C. Andersen Selvportrætter Guldaldermaleriet