Årsplan for Dansk i 7. Alfa

Overordnede mål for undervisningen

Følger Fælles Mål

Årets emner

Ordsprog Grammatik Tegnsætning Den gode historie (skriveforløb) Billedsprog Essays Kortfilm Boganmeldelser Reklamer Fælles læsning og analyse af en fantasy-roman Selvportrætter Manu Sareen (forfatterskab) Humor Elevvalgt emne

Arbejdsmetoder og -former

I dansk benyttes mange forskellige arbejdsmetoder. Eleverne skal arbejde individuelt, i makkerpar og i grupper. Jeg tilstræber at variere undervisningen så meget som muligt. Læselyst og glæde er vigtigt for mig. Vi starter dagen med et par ordsprog - disse bliver ikke anvendt (forstået) af de unge i dag - men i udskolingen vil de møde mange tekster med ordsprog. Det er en sjov og hyggelig måde at starte dagen på - længere fremme bliver det jokes og vittigheder, som en del af vores emne: humor. Ligesom jeg tilstræber lige at starte med noget sjovt, følger et par sætninger på tavlen, således at alle bliver sikre i grundled og udsagnsled. Vi skal læse højt i klassen og i makkerpar. Analysere tekster fælles og i grupper. Arbejde kreativt og projektorienteret med film, tekster og genrer - og arbejde tværfagligt med kunst, filosofi og latin. Der vil være en del læseprøver og diktater - da dette er nyt og skal læres. Der skal fremlægges for mig, for klassen og måske for en anden klasse. Elevernes interesse er styrende for længden af de enkelt forløb, og de er medbestemmende i valget af tekster og projekter.

Bøger, materialer m.m.

"Fandango" for 6. Grundbog og Arbejdsbog A fra Gyldendal "Kanon" for mellemtrinnet fra Alinea Dansk.gyldendal.dk clio-online Stav-5,6,7,8 og StavUNG fra Dansk Psykologisk forlag Lillebror-hæfter, Kvik Storebror (kryds og tværs) Skrivebøger fra Gyldendal, Christian Clemens m. fl. Samt masser af selvvalgt skønlitteratur.....

Ekskursioner (kan ændres løbende)

Det er svært at sige, hvilke muligheder der bliver i år pga. corona. Men jeg planlægger, at vi deltager i Smart-parat-svar. Et bogåbnerarrangement på Gladsaxe hovedbibliotek. En tur i biografen. En tur til Glyptoteket.

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

Smart-parat-svar

Fællesfaglige forløb

Selv-portrættet (dansk, kunst) Reklamer (dansk, kunst, filosofi) H.C. Andersen (dansk, kunst, filosofi) Guldaldermaleriet (dansk, kunst og latin)