Årsplan for Kunst i 6. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Følger Fælles mål

Årets emner

Tegneteknik med blyant under temaet "natur" Henry Heerup (billedanalyse med fokus på symboler, parafrase samt akrylmaling) Tukaner og vaskebjørne (tegneteknik og akrylmaling) Tapeskulpturer Linoleumssnit og tryk Koloristiske slotte (frit valg i udtryk) Fotos Tegneøvelser i forløbet: Portrætter og selvportrætter Julegaver Påske Opart Collage I-pad maleri

Arbejdsmetoder og -former

I kunst er undervisnings-formen primært projektbaseret undervisning, hvor en given opgave skal løses individuelt eller i grupper. Eleverne skal planlægge deres arbejde, finde på, samarbejde og øve sig. Der vil til hvert emne knyttes en instruktion fra mig i teknik, muligheder og begrænsninger. Der vil være små fremlæggelser, hvor elever viser og forklarer klassen deres tanker, ideer og produkt.

Ekskursioner (kan ændres løbende)

Der er plan om en tur til Louisiana eller andet relevant kunstmuseum - Klassen vil meget gerne se Henry Heerups museum i Rødovre - vi må se, hvad der kan lade sig gøre i disse covid19-tider.

Fællesfaglige forløb

H. C. Andersen