Årsplan for Filosofi i 6. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Det er målet, at eleverne lærer at reflektere: " hvad mener jeg" - og oplever både at lytte og give plads "hvad mener de andre" og nysgerrig spørge ind "hvorfor". Det er målet at skabe et trygt reflektionsrum, hvor det er ok at eksperimentere, begå fejl, ændre holdning mv. Det er ligeledes målet, at eleverne oplever, at verden ikke er sort/hvid - men opdager mere komplekse problemstillinger.

Årets emner

Der vil være mange emner, og de fleste styres af eleverne. Vi skal tale retfærdighed, liv/død, tro, naturvidenskab/humaniora, løgn, kammeratskab/venskab, erkendelse, tilgivelse/straf, før/nu, rigtigt/forkert, pligt, hensyn, tanke/handling, sandhed, frihed, hjælpsomhed, lov, politik, dilemmaer, forbrydelse, lykke/ulykke, det gode liv/det dårlige liv, barn/voksen, følelser mv.

Arbejdsmetoder og -former

Primært kører vi dialogbaseret undervisning - men der er også teambuildingsøvelser, højt læsning, fremlæggelser og lege, der giver stof til eftertanke samt opgaver individuelt, i makkerpar og senere på året i grupper. Elever skal både fremlægge, besvare opgaver, tegne og lave små skuespil - udover reflektion og diskussion, som er det bærende element i undervisningen.

Bøger, materialer m.m.

Jeg laver materialerne selv.

Fællesfaglige forløb

Vil lave små forløb, hvor temaet er det samme i kunst og filosofi, da jeg har klassen i begge fag. H. C. Andersens eventyr "Skyggen", "Kejseren nye klæder" og "De vises sten" vil danne rammen om et tværfagligt forløb.