Årsplan for Latin i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Målet er sammen at læse og analysere latinske tekster samt forstå deres historiske betydning. I løbet af skoleåret forsøges forskellige perioder af Romerrigets historie dækket.

Årets emner

Gallerkrigen Kimbrertoget Germanien

Arbejdsmetoder og -former

Tekstanalyse og oversættelse i klassen. Historiske og kulturelle oplæg.

Ekskursioner (kan ændres løbende)

En ekskursion planlagt til "Middelhavshorisonten" på Glyptoteket i løbet af skoleåret.