Årsplan for Latin i 7. Omega

Overordnede mål for undervisningen

Målet med latinundervisningen på Atheneskolen er at bibringe eleverne en forståelse for det latinske sprogs betydning historisk og kulturelt, gøre dem i stand til at læse lettere tekster på latin samt indføre dem i romersk kultur og historie.

Årets emner

Grammatik Læsning Romersk kultur og historie

Arbejdsmetoder og -former

Vi læser tekster i klassen, arbejder med mindre sproglige øvelser og oversættelser.

Bøger, materialer m.m.

CLC I

Ekskursioner (kan ændres løbende)

En ekskursion planlagt til Glyptoteket den 20.11. Andre kan forekomme.

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

Eleverne har ønsket særlige forløb om romernes forhold til de græske kolonier i Syditalien og deres forhold til fønikerne. Det vil blive forsøgt at opfylde.