Årsplan for Latin i 6. Omega

Målet med latinundervisningen på Atheneskolen er at bibringe eleverne en forståelse for det latinske sprogs betydning historisk og kulturelt, gøre dem i stand til at læse lettere tekster på latin samt indføre dem i romersk kultur og historie.

Grammatik Læsning Romersk kultur og historie

Vi læser tekster i klassen, arbejder med mindre sproglige øvelser og oversættelser.

CLC I

En ekskursion planlagt til Glyptoteket den 20.11. Andre kan forekomme.

Eleverne har ønsket særlige forløb om romernes forhold til de græske kolonier i Syditalien og deres forhold til fønikerne. Det vil blive forsøgt at opfylde.