Årsplan for Tysk i 5. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Tyskundervisningen sigter til at styrke elevernes kendskab til tysk sprog og kultur. I centrum for begynderundervisningen står arbejdet med ordforråd inden for hverdagsemner og altid med et blik på Tyskland i forhold til Danmark. Grammatikken indarbejdes i emnerne, sådan at eleverne i et eller andet omfang altid arbejder med grammatikforståelse fx ved at lære sproget og grammatikken gennem 'chunks' - faste sammensætninger af ord. Der lægges vægt på lighederne mellem det danske og tyske sprog. Eleverne introduceres til læringsstrategien ‘trylletysk’, hvor eleverne vil opdage, at tysk ikke er så fremmed endda, selvom det er et fremmedsprog.

Årets emner

Vi vil gennemgå emner, der styrker elevens basis-ordforråd. Eksempelvis Das bin ich Meine Familie Hier wohne ich Freizeit Der Körper Die Zahlen Weihnachten Die Jahreszeiten Deutsches Essen

Arbejdsmetoder og -former

Eleverne vil arbejde både individuelt, med sidemakker og i grupper. De vil blive introduceret for flere forskellige Cooperative Learning-strukturer, som quiz og byt, dobbeltcirkler, par på tid og find én, der. Strukturerne sikrer at mange elever kan være mundtligt og/eller skriftligt aktive samtidig, og de styrker elevernes sociale samspil og evne til at arbejde sammen.

Bøger, materialer m.m.

Undervisningen tager afsæt i arbejdsbogen Neues gut gemacht, hvor flere af de ovenstående emner indgår, og i diverse portaler og undervisningshjemmesider. Eleverne vil arbejde med flashcards og memory-spil, og de vil skulle arbejde med skrivning og præsentationer i hæfte, på plancher, i foldebøger og på tablet/computer.