Årsplan for Latin i 6. Alfa

Målet med latinundervisningen på Atheneskolen er at bibringe eleverne en forståelse for det latinske sprogs struktur samt gøre dem i stand til at læse lettere latinske originaltekster, foretage sætningsanalyse samt bibringe dem en forståelse for romersk kultur og historie.

Grammatik Læsning Historie og kultur

Der arbejdes med begynderbøgerne Ludus og Ars maior Der læses tekster og laves mindre sproglige øvelser. Desuden arbejdes der med anvendt latin i mindre teaterstykker.

Ludus Ars maior

En ekskursion planlagt til Glyptoteket den 19.11.2020. Andre ekskursioner kan forekomme ved relevante udstillinger.