Årsplan for Latin i 7. Alfa

Overordnede mål for undervisningen

Målet med latinundervisningen på Atheneskolen er at bibringe eleverne en forståelse for det latinske sprogs struktur samt gøre dem i stand til at læse lettere latinske originaltekster, foretage sætningsanalyse samt bibringe dem en forståelse for romersk kultur og historie.

Årets emner

Grammatik Læsning Historie og kultur

Arbejdsmetoder og -former

Der arbejdes med begynderbøgerne Ludus og Ars maior Der læses tekster og laves mindre sproglige øvelser. Desuden arbejdes der med anvendt latin i mindre teaterstykker.

Bøger, materialer m.m.

Ludus Ars maior

Ekskursioner (kan ændres løbende)

En ekskursion planlagt til Glyptoteket den 19.11.2020. Andre ekskursioner kan forekomme ved relevante udstillinger.