Årsplan for Engelsk i Delfiner

Overordnede mål for undervisningen

Hos Uglerne ligger hovedvægten i at lytte og forstå, men målet er selvfølgelig også at eleverne skal blive i stand til at kommunikere i kortere vendinger og sætninger. De vil få en fornemmelse af sprogets rytme og lyd. Jeg vil tilstræbe at rammerne for undervisningen, opleves som trygge rammer der opfordrer til, at eleverne tør udvikle og bruge sproget.

Årets emner

De emner vi beskæftiger os med er følgende: Days and months Colours Numbers Alphabet Weather Greetings Songs Clothes Body Family Christmas Food and drink Animals and pets Home

Arbejdsmetoder og -former

Materialer: • Kopiark med bla. sange og tegneark som understøtter timens tema/emne. • Digitale platforme med relevante forløb. • Eventyrbøger. • Let's eat - Topic Box • On the farm - Topic Box • The number game • Sounds & spelling tubs • Singin’ English • Derudover vil vi bruge arbejdsark, sange, plancher, udklip, billeder og youtube til at understøtte ovenstående emner.

Andet

Med forbehold for ændringer. Venlig hilsen Laura Krarup