Årsplan for Engelsk i Blæksprutter

Overordnede mål for undervisningen

Eleverne opdeles efter evne. Således at fx engelsktalende er på 3. klasses-holdet. Hos Delfinerne ligger hovedvægten i at lytte og forstå, men målet er selvfølgelig også at eleverne skal blive i stand til at kommunikere i kortere vendinger og sætninger. De vil arbejde med sprogets rytme og lyd. Jeg vil tilstræbe at rammerne for undervisningen, opleves som trygge rammer der opfordrer til, at eleverne tør udvikle og bruge sproget. Vi vil tale en del og lave lege for at understøtte fx nye ord og sætninger. Vi vil også arbejde skriftligt med forskellige opgaver. Vi skal stifte bekendtskab med ”Itchy Bear” og øve rim og remser.

Årets emner

Days and months Colours Numbers Alphabet Weather Greetings Songs Clothes Body Family Christmas Food and drink Animals and pets Home

Arbejdsmetoder og -former

Materialer: • Kopiark med bla. sange og tegneark som understøtter timens tema/emne. • Digitale platforme med relevante forløb. • Let's eat - Topic Box • The number game • Itchy Bear • Pete the cat • Singin’ English • Derudover vil vi bruge arbejdsark, sange, plancher, udklip, billeder og youtube til at understøtte ovenstående emner. • Words for minors

Andet

Med forbehold for ændringer. Venlig hilsen Laura Krarup