Årsplan for Geografi i 6. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Målet er at opdage og udforske verden sammen, både i nutiden og gennem de store opdagelsesrejser i fortiden.

Årets emner

Vi udforsker Danmark og vores store naboland Tyskland gennem en særlig fokus på det store i det lille og landsbyerne Strib i Danmark og Albersdorf i Tyskland. Vi udforsker verdens flag og deres relation til geografien Vi undersøger hvad en grænse er og hvorfor man kan strides om den med særlig fokus på Danmark og Tyskland, Cypern og Koreahalvøen Vi undersøger hvad et magnetfelt er for noget og hvorfor Jordens er særlig vigtigt Vi undersøger vejret og dets mange fænomener. Vi undersøge hvad biogeografi er og hvorfor regnorme er så vigtige for jord.

Arbejdsmetoder og -former

Elevoplæg om lande Computerspil om flag og lande på nettet (seterra.com, GeoGuessr). Eksperimenter og undersøgelser

Ekskursioner (kan ændres løbende)

Danmarks Meteorologiske Institut