Årsplan for Engelsk i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kunne vælge egnede sproglærings- og kommunikationsstrategier som grundlag for fremmedsprogsindlæringen.

Årets emner

Music (60's, 70's, 80's, 90's) Greatest hits of 4 decades. Paralleller drages fra ungdomsoprøret og vietnamkrigen til nutidens optøjer. The US Election. Valget i USA, raceoptøjer, Black Lives Matter, ANTIFA, Social Justice Warriors Being Young (Kærlighed, flytte hjemmefra, graviditet, uddannelse) Hvordan er det i USA og England Australia (Landets geografi, biologi og klima) Crime and Punishment (Hvad er retfærdighed, og hvad er formålet med lovgivning)

Arbejdsmetoder og -former

Al undervisning og kommunikation i timerne vil være på engelsk. Der lægges op til mange mundtlige diskussioner, og store emner tages op. Tekster vil udleveres til at man i grupper kan læse dem højt for hinanden og oversætte, inden de gennemgås fælles i klassen. Mange emner vil understøttes af korte filmklip, samt af større spillefilm. Flere af de film der vises vil være "Tilladt for børn over 15 år." Ønsker man sit barn fritaget for dette skal jeg informeres om det på forhånd. Der vil være flere kreative indslag samt fremlæggelser på engelsk. Hvis tiden er til det vil året afsluttes med et retssagsrollespil som afrunding på det sidste emne.