Årsplan for Engelsk i 6. Omega

Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kunne vælge egnede sproglærings- og kommunikationsstrategier som grundlag for fremmedsprogsindlæringen.

Movies and Movie Reviews Around the World in 80 days Horror Comic Books/Graphic Novels The Hunger Games Fantasy

Det meste af undervisningen vil foregå på engelsk. Med danske oversættelser til generelle beskeder. Ved tekstgennemgange vil eleverne på skift læse højt og oversætte. Der vil være meget gruppearbejde, samt muligheder for kreativitet. Visuelle billeder er ofte med til at understøtte sproglæringen, og derfor vil der blive vist en række undervisningsrelevante film/serier undervejs. Nogle af disse film/serier er "Tilladt for børn over 11. år," og kan indeholde voldsomme scener. Ønsker man sit barn fritaget for dette skal jeg informeres på forhånd.