Årsplan for Geografi i 7. Omega

Overordnede mål for undervisningen

Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Årets emner

Europas Lande og samspil Madkultur Pladetektonik USA Fantasiens verden

Arbejdsmetoder og -former

Mange dage vil starte med en hurtig repetition af Seterra.online's "Navne på lande spil", hvor eleverne får genopfrisket de europæiske lande. Når året er omme skal eleverne kunne genkende så mange europæiske lande som muligt. Størstedelen af undervisningen vil foregå via digitale medier, så opladte computere skal medbringes.