Årsplan for Nat/Tek i 6. Omega

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv.

Mikroskopi (anvendelse og styring) Celler (Organeller, DNA, genetik) Det Periodiske System (Metaller, gasser, ædelgasser) Syrer og Baser (PH-værdier, koncentrationer, Salte) Elektronik (Kredsløb, dampmaskiner, solceller) Bæredygtighed (Bærekapacitet, vedvarende energi, grøn produktion) Vand (Ferskvand, økologi)

Størstedelen af arbejdet vil foregå digitalt, og det er meget vigtigt at eleverne medbringer opladte computere. Såvidt det er muligt vil undervisningen foregå i naturfagslokalet, eller udendørs med praktiske øvelser. Realistisk set vil det meste dog foregå indendørs. Hvis muligt vil spil og simuleringer også inddrages.I starten af April skal vi til Raadvad Naturskole for at lave vandløbsfaunaundersøgelse.