Årsplan for Dansk i 7. Omega

Overordnede mål for undervisningen

I danskundervisningen arbejdes der med at udvikle og fremme elevernes oplevelse og forståelse af dansk sprog og litteratur med fokus på læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Årets emner

Der arbejdes indgående med sprogets indhold og udtryk, herunder sætningsanalyse, tegnsætning, stavning, håndskrift, forskelle mellem tale- og skriftsprog, ordsprog, metaforer, sammenligninger m.m. for at udvikle og styrke elevernes sproglige færdigheder inden de kommer i udskolingen. Eleverne skal arbejde med informationssøgning på nettet i forbindelse med projektugen, hvor der fokuseres på at optimere søgeprocessen, forholde sig kildekritisk og være i stand til at udvælge det materiale, der måtte være relevant i en given situation. Der arbejdes med analyse og fortolkning af litteratur og billeder, hvor eleverne skal lære at bruge forskellige analysehjul fra indidansk.dk. Eleverne skal desuden arbejde med et forløb om danske forfattere, hvor de hver især skal lave en præsentation for klassen af en af de største danske forfattere gennem tiden efter eget valg.

Arbejdsmetoder og -former

Eleverne skal arbejde både individuelt, med sidemakker og i grupper. De vil blive introduceret for flere forskellige Cooperative Learning-strukturer som quiz og byt, dobbeltcirkler, par på tid og find én, der. Strukturerne sikrer at mange elever kan være mundtligt og/eller skriftligt aktive samtidig, og de styrker elevernes sociale samspil og evne til at arbejde sammen.

Bøger, materialer m.m.

Der arbejdes med tekster, billeder, film, podcast og sange fra bøgerne Fandango og Kanon i folkeskolen samt fra danskportalerne fra Clio og Gyldendal. Derudover inddrages uddrag fra diverse romaner og antologier, ligesom eleverne vil skulle læse en roman, som vi beslutter i fællesskab, foruden individuelle frilæsningsbøger. Der arbejdes med grammatik på danskportalerne, i udvalgte opgaver, der udleveres som kopi, og i arbejdsbogen Dansk direkte. Eleverne skal desuden arbejde med læsetræningsprøver samt prøveforberedende diktater.