Årsplan for Idræt i 5. klasse

Overordnede mål for undervisningen

I idrætsundervisningen lægges vægt på at eleverne opbygger og videreudvikler glæden ved at røre sig og bruge deres krop samt at de opnår en forståelse for hvor vigtigheden af motion i forhold til deres indlæring og generelle velbefindende.

Årets emner

Der arbejdes med: Boldbasis og boldspil, hvor eleverne skal træne at modtage og aflevere forskellige boldtyper i bevægelse samt opnå viden om spiludvikling. Dans og udtryk, hvor eleverne skal træne grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk og opnå viden om tempo, puls, rytme og takt. Samarbejde og ansvar, hvor eleverne skal arbejde med viden om kropslige grænser og lære at udvise ansvar i idrætsaktiviteter. Sundhed og trivsel, hvor eleverne skal opnå viden om fysisk aktivitets betydning for en sund livsstil. Fysisk træning, hvor eleverne skal måle hvile- og arbejdspuls og øve grundlæggende opvarmningsteknikker og basal grundtræning.

Arbejdsmetoder og -former

Eleverne skal eksempelvis spille rundbold, stikbold, høvdingebold, fodbold, basketball og udvikle deres eget boldspil. De skal øve dans gennem Just Dance, og i grupper lave deres egen koreografi til Pyrus-sangen ’gå glad i bad’. De skal lave forskellige opvarmningsøvelser og skiftes til at stå for opvarmningen, samt lave enkle grundtræningsøvelser. Eleverne skal måle deres puls efter forskellige øvelser, og vi skal tale om, hvad man kan dyrke af motion i sin fritid, og hvordan man kan holde både krop og sind rask bland andet ved at motionere og spise sundt.