Nødundervisning 2021

Kære alle
Webundervisning
Link til nødskema her.
Vi har lært, at det er svært for eleverne med for lange dage foran skærmen og med for mange skift mellem fagene. Derfor vil undervisningen være i 90 minutters blokke. Det betyder ikke, at skærmen er primærkilden i alle 90 minutter, der kan sagtens være opgaver der skal løses væk fra skærmen.


Tak for lån af jeres børn.

Jeppe K. Lilholt
skoleleder