Nødundervisning 2021

Kære alle
Hvor havde vi dog håbet, at vi kunne starte 2021 sammen.
Det var nok lidt naivt, men vi savner alle en normal skoledag, med normal omgang og normal hygge.
Men det lader vente lidt på sig.

Den nuværende nedlukning medfører, at Atheneskolen overgår til nødskema, så vi både kan varetage undervisning og etablere nødpasning til sårbare elever og for børn, hvor forældre har samfundskritiske funktioner.

Derfor er alle besøgsdage og introforløb, som udgangspunkt udsat til efter nedlukningen. Klasselærerne vil kontakte jer i den nærmeste fremtid.

Webundervisning
Link til nødskema her.
Vi har lært, at det er svært for eleverne med for lange dage foran skærmen og med for mange skift mellem fagene. Derfor vil undervisningen være i 90 minutters blokke. Det betyder ikke, at skærmen er primærkilden i alle 90 minutter, der kan sagtens være opgaver der skal løses væk fra skærmen.
For indskolingens vedkommende har vi valgt en struktur uden struktur. For de små elever kræver meget hjælp fra forældre i webundervisningen - og det kan jo være at forældrene har et hjemmearbejde at passe og derfor er en strengt skemalagt dag ikke optimal. Indskolingseleverne vil få opgaver tilsendt på intra og deres lærere laver daglige tjek-ind via telefon eller via et teams-link sendt på intra.

Tak for lån af jeres børn.

Jeppe K. Lilholt
skoleleder